COVID-19 Update: In-school classes for 2020-21 begin September 8. Read our Return-to-School Plan.

​​​​​​The mission of the Bishop Filevich Ukrainian Bilingual School is to provide all children with a unique Kindergarten to Grade 8 learning opportunity to learn the Ukrainian language, Byzantine Ukrainian Church tradition and Ukrainian culture, in addition to the regular English curriculum, within a strong academic program based in an environment of prayer which is reflected in living faith.

Belief Statements

  • We are a student-centered community of learners and leaders who strive to follow daily the example of Jesus Christ, and our patron, St. Nicholas.

  • We support the family and church in faith formation in the Byzantine Ukrainian Church tradition.

  • We take seriously our responsibility to teach and preserve and promote the Ukrainian language, religion, history, customs and traditions in a unique setting and encourage students to continue their Ukrainian studies once they graduate.

  • We celebrate and promote Ukrainian as an international, living language which gives learners an academic, social and economic advantage in their future.

  • We believe that high expectations and collaborative efforts result in academic excellence and social harmony.

  • We believe all can learn to their potential and be empowered to live successfully in a changing world.

  • We promote an understanding of all cultures within Canada's diverse population and celebrate other world views.

  • We foster responsible service to our families, our churches and our community.

  • We value a cohesive and committed home-school-parish relationship.

  • We strive to have a welcoming, positive, safe and joyous school experience.

  

Українська Двомовна Школа ім. Владики Філевича

садочок до 8ої кляси

 

Декламація Переконань

Ми, громада людей: провідників і студентів, яка зосереджується над потребами студентів і яка намагається щодня слідувати прикладу Ісуса Христа.

Ми підтримуємо сім'ю та церкву у формуванні віри у візантійській українській церковній традиції.

Ми серйозно ставимося до своєї відповідальності навчати, зберігати та сприяти розвитку української мови, релігії, історії, звичаїв та традицій в унікальному середовищі та заохочувати учнів продовжувати українські студії після закінчення школи.

Ми святкуємо та сприяємо розвитку української мови як міжнародної, живої мови, яка дає учням академічну, спеціяльну та економічну перевагу у їхному майбутньому.

Ми віримо що високі вимоги та сумісні зусилля приводять до блискучих результатів у академічному рості та соціяльній гармонії.

Ми віримо що всі можуть вчитися, всі можуть досягнути свого потенціялу і успіху у постійно мінливому світі.

Ми сприяємо розумінню всіх культур Канадського багатобарвного населення і святкуємо право на різні світогляди.

Ми виховуємо відповілальну послугу по відношенню до сім'ї, церкви та громади.

Ми цінуємо міцний і надійний зв'зок між домом, школою та церквою.

Ми прагнемо створити привітну, позитивну, безпечну та радісну атмосферу у шкільному житті учнів.

Плян на Майбутнє

Наша громада прагнучих знань, складається з учнів, вчителів, батьків та ширшої української громади. Через спільні цінності, мету та культуру, працюватимемо разом у гармонії для того, щоб покращити наш освітній досвід у постійно мінливому і різномонітному світі. Утримуючи міцний зв'язок з історією, ми підемо назустріч і задовільнимо академічні, технологічні та соціяльні потреби всіх наших учнів. Високі академічні стандарти, вивчення другої мови, розвиток у вірі і культурної свідомості зроблять нашу громаду місцем у якому люди захотять бути. Ефективне та іноваційне навчання буде спільним зусиллям сім'ї та школи і направить сили та енергію на потреби всіх учнів. Колегіяльність та повага будуть основним атрибутом всіх відносин. Керівництво буде розподілене відносно ситуації, можливості та бажання. Ми приймаємо і вітаємо до себе всіх.